logo

O nás


Taneční obor ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary zahájil výuku v roce 1961. Výuka poskytuje každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu základy odborného vzdělání, které mu umožní se uplatnit jako tanečník v amatérských souborech, nebo ve studiu na odborných školách ( taneční konservatoře, pedagogické školy, AMU, JAMU).

I. stupeň: Zaměřuje se na výuku Lidového tance spojenou s aktivním zpěvem a tancem. V současném tanci prohlubuje harmonický pohyb celého těla, rozvíjí smysl pro hudební a prostorové cítění žáků. V klasickém tanci seznamuje žáky se základními prvky exercice. Talentované žáky cíleně připravuje na přijímací zkoušky.

II. stupeň: Nadále zdokonalovat a prohlubovat harmonický pohyb, v improvizaci a výrazových etudách uvolňovat osobité tvořivé schopnosti žáků. Klasický tanec využít k prohloubení taneční techniky. Ve scénickém tanci maximálně využít osobnosti jednotlivých žáků, i celého souboru. Taneční praxi využít k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení, soutěže.


Poslední hodiny tanečků proběhnou v týdnu od 20. – 24.6.2011.

Vysvědčení se rozdává dne 30.6.2011 do 9:00 do 16:00 hodin v tanečním sále.
Týká se to všech žáků p. Jany Muchové a p. Šárky Horákové.

Zápisy do tanečního oboru pro rok 2011/2012 budou probíhat 1.9.2011 od 9:00 do 17:00 hodin nebo 2.9.2011 od 12:00 do 17:00 v taneční sále.

Novinky


Kontakty

ZUŠ A. Dvořáka

Šmeralova 32

36005 Karlovy Vary

IČ: 63 55 55 73

Tel.: 777 850 084

E-mail: info@tancuji.cz

Zobrazit na mapě
panacek


Copyright © 2010 - Jana Muchová
Webdesign: info(at)ttsoftware.cz